Co se děje po aukci

Co následuje bezprostředně po ukončení aukce

Poté, co jste učinili nejvyšší nabídku v aukci, budete kontaktováni Poskytovatelem a bude Vám sdělen další postup, případně zaslán informační email, ve kterém je další postup popsán.

Jak je to s termíny doplacení kupní ceny

Způsob úhrady ceny dosažené v aukci je podrobně popsán v aukční vyhlášce.

Jak uzavřít kupní smlouvu

Veškerou smluvní dokumentaci budete řešit s vlastníkem pohledávky. Po ukončení aukce odešleme Vaše údaje přímo na vlastníka, který Vás bude kontaktovat.

Je možné podat tzv. Předražek?

Předražek lze podat pouze u dražeb pořádaných exekutorem, které se řídí exekučním zákonem.