Historie společnosti

Společnost byla založena v roce 2004. Za dobu svojí působnosti provedla více než 2 500 aukcí pohledávek v celkové hodnotě přesahující 4,5 mld. Kč. Společnost v průběhu svojí historie navázala spolupráci s řadou velkých i středních bank. U některých bank probíhala spolupráce jednorázově na určitém projektu. U řady bank bylo navázáno dlouhodobé partnerství, které probíhá kontinuálně. Kromě aukcí pohledávek pro bankovní trh, provádíme také aukce pohledávek z nebankovního trhu. Zde si ovšem svoje partnery pečlivě vybíráme.

Před několika lety se naše společnost stala dceřinou firmou společnosti Eurodražby.CZ a.s., která patří mezi největší dražebníky na českém trhu, což vedlo k dalšímu posílení naší pozice na českém trhu.