Obecně o pohledávkách

Jak funguje prodej pohledávek na tomto aukčním webu:

Tento web se specializuje na aukce převážně nemovitým majetkem zajištěných pohledávek a je provozován společností GLADYS AUCTION, a.s. patřící pod společnost EURODRAŽBY.CZ a.s. – největší dražební společnosti v ČR.

 Pohledávky nabízené na tomto tržišti jsou nabízeny prověřenými bankovními i nebankovními společnostmi působícími na českém úvěrovém trhu.

Většina pohledávek je zajištěna zástavním právem k nemovitostem a mají příznivý poměr LTV (cena pohledávky vůči hodnotě zajištění) a jejich nákupem se tak můžete přiblížit obchodování s nemovitostmi v klasických dražbách nemovitostí. Můžete se tak dostat i k zajímavým nemovitostem, které nejsou na běžném realitním trhu dostupné. Na rozdíl od dražeb nemovitostí jsou u dražeb pohledávek i nesporné výhody:

 • Aukcí se účastní pouze dopředu schválený okruh osob.
 • Podrobné informace nejsou přístupné veřejnosti.
 • Nedělá se inzerce jako u prodeje nemovitosti.

Účastníky aukcí jsou tak obchodníci s pohledávkami nebo s nemovitostmi, a nikoliv koncoví majitelé, tudíž se pohledávky prodávají za zajímavé ceny (viz dále příklad jedné pohledávky od nebankovní společnosti Acema Credit Czech, a.s.)

Jaké pohledávky se zde nabízí, je možné zjistit pouze na tomto webu. Po zadání pouze emailu (registrace) si můžete nastavit zasílání informací o nových aukcích emailem.

Protože s prodejem pohledávek souvisí získání důvěrných informací, k tomu, abyste mohli získat všechny podrobné informace, je potřeba nejdříve projít procesem, který má dvě fáze:

1.    Nejdříve se musíte registrovat na tomto webu. Tentokrát nestačí pouze e-amil, ale je potřeba vyplnit kompletní údaje. Poté prověříme v dostupných registrech, zda nejste například v insolvenci apod. Pokud je vše v pořádku, získáte možnost nahlížet do obecných informací o dražených pohledávkách. Bez registrace TO NENÍ MOŽNÉ.

2.    Pokud Vás něco zaujme a chcete více podrobných a tím už důvěrných informací, musíte s vlastníkem pohledávky (Vyhlašovatelem) podepsat dohodu o mlčenlivosti. Od toho okamžiku máte přístup ke všem jeho pohledávkám, jak aktuálním, tak budoucím prodávaným na tomto webu. Tento postup musíte zopakovat u každého vyhlašovatele, ale pouze jednou. Tím získáte přistup ke všem dostupným informacím o pohledávce a k aukční vyhlášce. A následně máte také možnost zúčastnit se licitace.

Podmínkou účasti v konkrétní aukci je zapsat se do seznamu účastníků a také složení aukční jistoty. To je potřeba udělat s rozumným předstihem před začátkem aukce.

Podrobné informace, jak se registrovat získáte v sekci

VŠE O AUKCI

 

Podrobné informace o každé aukci získáte z „Aukční vyhlášky“, která je k dispozici u každé aukce.

Pohledávky si může koupit každý, kdo o to má zájem. Musí ale nejdříve projít uvedeným procesem, který je hlavně administrativní. A následně také uspět v aukci. Kdo kupuje pohledávku, měl by vědět, co s ní bude dále dělat. Je to podnikání jako každé jiné a je k němu potřeba mít nejenom peníze ale také znalosti. U pohledávek je ale velkou výhodou, že je možné svěřit jejich správu třeba advokátní kanceláři. Ta se o vše dokáže postarat a Vy pak nepotřebujete ani znalosti, ani tomu věnovat čas.

Příklad jedné z prodaných pohledávek

Společnost ACEMA Credit Czech, a.s. souhlasila s uvedením modelového příkladu, ale s ohledem na GDPR jsou podrobnosti o majiteli a zajištění pouze obecné.

 • Pohledávka včetně příslušenství činila 3,69 mil. Kč
 • Jistina pohledávky činila stejně jako vyvolávací cena 2,5mil Kč.
 • Zajištěná byla rodinným domem, který se nachází v okrese Olomouc s odhadní cenou 5,9 mil Kč.
 • Dlužník nebyl v insolvenci ani v exekuci a k pohledávce nebyl vykonatelný titul, pouze zesplatnění pohledávky pro porušení smlouvy z důvodu nehrazení splátek.
 • K pohledávce byl uzavřen notářský zápis s přímou vykonatelností
 • Zástavní právo na nemovitosti bylo první v pořadí.
 • aukce se účastnilo 5 subjektů.
 • Cena za pohledávku dosažená v aukci činila 3,217 000,- Kč.

V tomto případě měl Vyhlašovatel právo za vydraženou cenu pohledávku neprodat. Toto právo je standardem i u jiných společností, ale k jeho uplatnění dochází jen zřídka. Slouží jako ochrana pro případ, kdyby aukce dopadla úplně mimo očekávání.

Prodej pohledávky byl potvrzen a vítěz aukce má pak obvykle až 30 dní na vyřízení listin a platbu.

A co dál s pohledávkou? Možností je několik a odvíjí se i od toho, jestli je pohledávka již vymáhána, jestli je součástí insolvence atd.

Jedna z nich je domluvit se s vlastníkem na přenechání, nebo odkupu nemovitosti se započtením pohledávky.

Další možností je cesta klasického vymáhání. Pokud není k pohledávce titul, tak ho lze získat. Titulem je třeba notářský zápis, nebo platební rozkaz, nebo usnesení soudu.

Pak můžete využít dražebníka, nebo exekutora a zpeněžit zástavu. Už to není tak rychlé, ale pořád to je zajímavé, zvláště v tomto případě, kdy cena nemovitosti výrazně převyšuje cenu pohledávky a je tak prostor na náklady vymáhání a na navýšení pohledávky o běžící úrok…

Možná Vás napadne i další varianta, ale to už necháme na Vás...

 

Pokud chcete další informace, kontaktujte nás.